Chirurgia stomatologiczna

Proponowane leczenie i zabiegi
  • Usuwanie zębów w znieczuleniu
  • Usuwanie kapturów dziąsłowych na ósemkach ze znieczuleniem
  • Dłutowanie złamanych zębów
  • Podcinanie i plastyka wędzidełka
  • Plastyka zatoki
  • Zakładanie implantów
  • Zabieg typu sinus-lift czyli podnoszenie dna zatoki szczękowej
  • Zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek miękkich

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się wykonaniem sanacji jamy ustnej i przygotowaniem do dalszego leczenia protetycznego.

Implantologia jest to zakładanie wszczepów tytanowych w kość pacjenta, które po okresie gojenia stanowią filar do przyszłej korony protetycznej.

Implant jest najlepszym rozwiązaniem protetycznym, gdyż pozwala na pełną rekonstrukcję braków zębowych bez szlifowania sąsiadujących z luką własnych zębów pacjenta.

W naszej klinice mamy możliwość poradzenia sobie z usuwaniem skomplikowanych zębów, potrafimy w razie konieczności wykonać plastykę zatoki(szycie otwartej zatoki po ekstrakcji). Zawsze w korzystnych warunkach kostnych możemy wykonąć natychmiastową implantację po ekstrakcji zęba.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację!