Nowoczesne protezy zębowe

Proponowane usługi protetyczne
  • Korony i mosty lane licowane porcelaną
  • Korony i mosty cyrkonowe
  • Licówki porcelanowe
  • Wkłady lane jednokorzeniowe lub wielokorzeniowe
  • Protezy ruchome na implantach typu overdenture
  • Protezy szkieletowe lub szyno protezy
  • Protezy osiadające częściowe lub całkowite

Protetyka i implantoprotetyka jest to dział stomatologii zajmujący się rekonstrukcją braków w uzębieniu. Ubytki dotyczą pojedynczych braków zębowych, które najlepiej uzupełnić implantami i koronami na wszczepach, jak i mnogich, gdzie brakuje kilku zębów obok siebie.

Wykonywane w naszej klinice prace protetyczne możemy podzielić na:

  • uzupełnienia stałe typu most lub korony oparte na zębach pacjenta lub na wszczepionych implantach
  • uzupełnienia typu proteza ruchoma oparta na resztkowym uzębieniu, a przy bezzębiu na wyrostkach zębowych lub doskonale funkcjonujące protezy umocowane na implantach

Zapraszamy na bezpłatną konsultację!