Informacja dla pacjentóww w trakcie trwania epidemii COVID-19

  1. Pacjenci wchodzą do gabinetu pojedyńczo proszeni przez Asystentkę stomatologiczną. Poczekalnia jest wyłączona z pracy gabinetu. MOżna korzystać z ławek na zewnątrz lub foteli ustawionych przed wejściem.
  2. Po wejściu na teren przychodni oddajemy wierzchnie nakrycie na wieszak pani Asystentce.
  3. Wypełniamy ankietę - wywiad COVID-19.
  4. Sprawdzamy temperaturę ciała pacjenta.
  5. Przed rozpoczęciem pracy stomatolog prosi o przepłukanie jamy ustnej alkoholowym roztworem 0,2 chlorheksyny.
  6. W związku z koniecznością zmiany po każdym pacjencie dodatkowych środków ochrony osobistej COVID-19 jesteśmy zmuszeni doliczać do każdej wizyty 30 zł.